FOR HAMMERS • TOKU AA-OB • TOKU AA-OBR(H)


BEAA-OB-04

Wide Chisel TL=220 B=50

BEAA-OB-01

Flat Chisel TL= 220 W=16

BEAA-OB-05

Wide Chisel TL=220 B=100

BEAA-OB-03

Flat Chisel TL= 220 B=25

BEAA-OB-06

Wide Chisel bent TL=220 B=50

BEAA-OB-02 400MM

Moil Point AA-OB TL=400mm

BEAA-OB-01 400MM

Flat Chisel For AA-OB TL=400 W=16mm

BEAA-OB-04 540MM

Wide Chisel TL=540 B=50

BEAA-OB-02

Moil Point TL= 220