3/8" SqDr Uni-Joint Torx extern


Code Name

DO68710005

Uni-joint Socket 3/8" x E5 Torx®

DO68710006

Uni-joint Socket 3/8" x E6 Torx®

DO68710007

Uni-joint Socket 3/8" x E7 Torx®

DO68710008

Uni-joint Socket 3/8" x E8 Torx®

DO68710010

Uni-joint Socket 3/8" x E10 Torx®

DO68710011

Univ. Socket 3/8 x E11 Torx

DO68710012

Uni-joint Socket 3/8" x E12 Torx®

DO68710014

Uni-joint Socket 3/8" x E14 Torx®

DO68710016

Uni-joint Socket 3/8" x E16 Torx®